Хэрэглэгч болсноор
Сарын суурь хураамж - Нэг төхөөрөмж 3900₮
FIFA 2018 цэсээс ДАШТ 2018 хөл бөмбөгийн сонирхолтой тоглолтууд болон сонирхолтой контентуудыг үнэ төлбөргүй үзэх боломж
Гадаад, дотоодын 30 суваг, тэдгээрийн 5 сувгийг нөхөж үзэх боломж
Монголдоо Хэзээ ч, Хаанаас ч үзэх боломж

Шинэ хэрэглэгч болох