Бидний тухай

Хэтийн зорилго

Дэлхийн шилдэг туршлага бүхий бизнесийн тэргүүлэх групп болно.

Эрхэм зорилго

Таны амьдралд баясал нэмэх ухаалаг хэрэглээг бид хүргэнэ.

Үнэт зүйлс

Хэрэглэгчийн дээдлэл

 • Хэрэглэгчийнхээ санал хүсэлтийг эелдгээр хүлээн авч, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, хүлээлтээс давсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэнэ.
 • Бид түргэн шуурхай, уян хатан үйлчилнэ.
 • Бид найрсаг, тогтвортой харилцааг эрхэмлэнэ.

ӨӨРЧЛӨЛТ

 • Бид тэргүүн болон харьцуулсан туршлагыг судалж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.
 • Аливаа өөрчлөлтийг сорилт хэмээн үзэж, эерэгээр хандана.
 • Бид эерэг өөрчлөлт авчрах өөрсдийн санал, туршлагаа бусадтай хуваалцаж хэрэгжүүлнэ.

ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДАЛ

 • Бид үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай хандаж, мэргэжлийн өндөр ёс зүйг баримтлан ажиллана.
 • Бид нээлттэй шударга харилцаж, амласнаа хэрэгжүүлдэг байна.
 • Хууль дүрмийг сахин хэрэгжүүлнэ.

БАГИЙН АЖИЛЛАГАА

 • Дэвшүүлсэн зорилтыг хангахын тулд бид нэгдмэл, хүчирхэг баг байна.
 • Бид олонхын шийдвэрийг хүндэтгэж, өөрт байгаа боломжийг санал болгоно.
 • Багийн гишүүдийг дэмжин, найрсаг харилцааг эрхэмлэн, харилцан итгэлцлийг бий болгоно.

ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАЛТ

 • Хэрэглэгчийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ шаардлагыг судалж, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллана.
 • Бид өөрсдийн мэргэжлийн болон харилцааны ур чадварыг тогтмол хөгжүүлж, компаний хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.
 • Бид гүйцэтгэлээ дүгнэж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулна.